ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย

ชื่อโครงการ :

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย

เจ้าของงาน :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ควบคุมงาน :

Balfour Beatty Engineering Limited ประเทศอังกฤษ

มูลค่างาน :

50 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่แล้วเสร็จ :

มกราคม 2538