ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำสาน

ชื่อโครงการ :

ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำสาน

เจ้าของงาน :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ควบคุมงาน :

Anglo Asia Projects and Engineering Ltd.

มูลค่างาน :

150 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.ด่านซ้าย จ.เลย

วันที่แล้วเสร็จ :

พฤษภาคม 2552