โรงแรมบิ๊กทรี บูติค โฮเทล

ชื่อโครงการ :

โรงแรมบิ๊กทรี บูติค โฮเทล

เจ้าของงาน :

คุณเจตน์ ตุวพลางกูร

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท บิ๊กทรี บูติค โฮเทล

มูลค่างาน :

7.2 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

เมษายน 2558