โครงการก่อสร้างโรงงาน บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จำกัด

ชื่อโครงการ :

โครงการก่อสร้างโรงงาน บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จำกัด

เจ้าของงาน :

บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จำกัด

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

96.3 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :