อาคารสำนักงาน 4 ชั้นและอาคารพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

ชื่อโครงการ :

อาคารสำนักงาน 4 ชั้นและอาคารพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

มูลค่างาน :

54 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

มีนาคม 2552