อาคารจอดรถขนาด 9 ชั้น

ชื่อโครงการ :

อาคารจอดรถขนาด 9 ชั้น

เจ้าของงาน :

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด

มูลค่างาน :

260 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

กุมภาพันธ์ 2556