หอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

ชื่อโครงการ :

หอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด

มูลค่างาน :

91 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

ตุลาคม 2551