สถานีไฟฟ้าย่อย เชียงใหม่ 4, ลำพูน 3, วังทอง

ชื่อโครงการ :

สถานีไฟฟ้าย่อย เชียงใหม่ 4, ลำพูน 3, วังทอง

เจ้าของงาน :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ควบคุมงาน :

Balfour Beatty Engineering Limited ประเทศอังกฤษ

มูลค่างาน :

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

มกราคม 2543