นอร์ท 8 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

ชื่อโครงการ :

นอร์ท 8 แลนด์ แอนด์ เฮาส์

เจ้าของงาน :

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด

มูลค่างาน :

200 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

ธันวาคม 2556