งานอาคารคอนโดมิเนียม โครงการ THE NINE (THAILAND)

ชื่อโครงการ :

งานอาคารคอนโดมิเนียม โครงการ THE NINE (THAILAND)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

66.9 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :