งานระบบบำบัดน้ำเสีย ป่าตองระยะที่ 5

ชื่อโครงการ :

งานระบบบำบัดน้ำเสีย ป่าตองระยะที่ 5

เจ้าของงาน :

เทศบาลป่าตอง

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

129 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

ต ป่าตอง อ เมือง จ ภูเก็ต

วันที่แล้วเสร็จ :