งานระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 4 เทศบาลเมืองป่าตอง

ชื่อโครงการ :

งานระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 4

เจ้าของงาน :

เทศบาลเมืองป่าตอง

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

114.58 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วันที่แล้วเสร็จ :

29 มิถุนายน 2562