งานคอนโด THE NEXT JEDYOD

ชื่อโครงการ :

งานคอนโด THE NEXT JEDYOD

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

47.65 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :