งานคอนโด Astra Sky River

ชื่อโครงการ :

งานคอนโด Astra Sky River

ความคืบหน้า - (100%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

413.2 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :