งานก่อสร้าง Arise Condominium @ Mahidol Phase1,2

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้าง Arise Condominium @ Mahidol Phase1,2

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

275 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :