งานก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติเกรซ

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติเกรซ

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

164 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

31 มีนาคม 2562