งานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้าขนาดเล็กน้ำว้า

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้าขนาดเล็กน้ำว้า

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

128 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อำเภอเวียงสา น่าน

วันที่แล้วเสร็จ :