งานก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

52.6 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่แล้วเสร็จ :

30 กันยายน 2561