คอนโดอรสิริน The Next 1

ชื่อโครงการ :

คอนโดอรสิริน The Next 1

เจ้าของงาน :

บริษัท จิราชัย จำกัด

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท จิราชัย จำกัด

มูลค่างาน :

150 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

พฤษภาคม 2557