โรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น กรมพลังงานทดแทน20200501141357
งานก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)20190131160003
Hongsa Power Visitor Center Building บริษัทหงสาพาวเวอร์ จำกัด20190114084714
ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำสาน20090511145247
ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมัน20081101151705
สถานีไฟฟ้าย่อย เชียงใหม่ 4, ลำพูน 3, วังทอง20000101144938
ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย19950101144633