กลุ่มลูกค้า

การให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไป และ การรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งลูกค้าของบริษัทมีทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านเข้ามารับจ้างทำงาน เช่น งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบแอร์ งานระบบโทรศัพท์และการสื่อสาร งานแต่ละลักษณะที่มีการว่าจ้างผู้รับเหมามาช่วยทำงาน จะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและทีมงานของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้าควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของโครงการ หรือตัวแทนเจ้าของโครงการเพื่อกำหนดแผนงานก่อสร้างให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างเหมาได้ ทั้งนี้บริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ดูผลงานของเรา

พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เชียงใหม่
บจก.เอาท์เล็ท มอลล์ เชียงใหม่


อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โรงแรมรติลานนา เชียงใหม่ (งานต่อเติมระเบียง)
โรงแรมรติลานนา เชียงใหม่


อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ขนาด 14 ชั้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาคารหอพักสูง 7 ชั้น (เฉพาะงานโครงสร้าง)
บจก. ออร่าแคปิตอล


กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


กลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


อาคารจอดรถบริเวณด้านทิศใต้ ประตูวิจิตรศิลป์ (S1)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง หริภุญไชย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น 2 หลัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


โรงแรมรพี
หจก.เชียงใหม่ภรณ์รวี


กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี


บจก. คิริมารุ (อาคาร 2 ชั้น )
บจก. คิริมารุ


งานสำนักงานขาย (อรสิริน หางดง)
บจก. อรสิริน กรุ๊ป


อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ห้องปฎิบัติการวิจัยมูลฝอยและอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาคารโรงเรือนเพาะชำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


คอนโด The 8 Estate Santitham
บจก. ดิ เอท เอสเตท


โรงแรม The empress hotel (ส่วนขยาย)
บจก.ช้างคลานเวย์


Hongsa Power Visitors Center Building
Hongsa Power Company Limited


โรงแรม Best Western Prime Square Hotel
บจก.ไพร์มสแควร์


โรงแรม X2 Chiang Mai Miville Residence
บจก. แซงชัวรี่ วิลล่าส์


คอนโด The Nine (Thailand)
บจก. เดอะ ไนน์ (ไทยแลนด์)


โครงการครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่
บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่


าคาร A อาคารพาณิชย์ คสล.3ชั้นครึ่ง 7 คูหา (งานปรับปรุง)
บจก. วิสดอมสเปซ


สะพานต่อเชื่อมกับสนามบิน
บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่


โรงแรม Hyatt Regency Koh Samui
บจก. สมุย วิพรรธน์


งานโครงสร้าง และ งานสถาปัตยกรรม รร.เกรซ
โรงเรียนนานาชาติเกรซ (วิทยาเขตใหม่)


อาคารระบบปรับอากาศ มสธ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


โรงแรมรติลานนา เชียงใหม่ (งานต่อเติมระเบียง) / โรงแรมรติลานนา เชียงใหม่
บจก. ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท


โรงแรม Feel with Nimman
Hotel Forte Co., Ltd


โรงแรม Holiday Inn (สมุย)
บจก. เดอะ แพลทินัม สมุย


 

กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ
สนง.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


งานโรงซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก
การประปาส่วนภูมิภาค


ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน1 ศรีสมาน)
เทศบาลนครปากเกร็ด


ติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน)
กรมพลังงานทดแทน


เทคโนโลยีบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


ระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองป่าตอง
เทศบาลเมืองป่าตอง


สร้างต้นแบบระบบก๊าซไบโอมีเทนอัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์


ร่องระบายน้ำ Drop Structure บริเวณ NW, SE, C
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
โรงเรียนนานาชาติเกรซ (วิทยาเขตใหม่)


งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน