ประวัติบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2533 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท บริษัทดำเนินกิจการในด้านรับเหมาก่อสร้างงานอาคารทั่วไป เช่น โรงงานและงานระบบสาธารณูบริโภค/คลังสินค้า โรงแรม/รีสอร์ท

อ่านเพิ่มเติม+

Quick Link
ข้อมูลบริษัท
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการจัดการ
กรรมการบริษัท
รางวัลและใบประกาศ
ธุรกิจของเรา
กลุ่มลูกค้า
ผลงานที่ผ่านมา
โครงการปัจจุบัน
การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายบรรษัทภิบาล
จริยธรรมทางธุรกิจ
สิทธิความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น

กฎบัตรต่างๆ
ข้อกำหนดในการทำธุรกรรม
ระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง
นโยบายต่างๆ
ช่องทางการร้องเรียน
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารเผยแพร่
ข่าวและกิจกรรม
ติดต่อเรา
ร่วมงานกับเรา