วันหยุดบริษัทประจำปี 256320191202145608

วันหยุดบริษัทประจำปี 2563

sp-harmonic2 ธันวาคม 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19117239...
CRD ประกาศขายที่ดิน ในโครงการบ้านริมใต้สายธาร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 1-3-19 ไร่20191128081904
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)20191113164123

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

sp-harmonic13 พฤศจิกายน 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .zip...
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 256220191111172656
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)20191111172203

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

sp-harmonic11 พฤศจิกายน 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19105953...
CRD เข้าร่วมเสวนา จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย”20191109092852

CRD เข้าร่วมเสวนา จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย”

sp-harmonic9 พฤศจิกายน 20190 comments
คุณธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียง...
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 256220190813201907
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)20190813201608

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

sp-harmonic13 สิงหาคม 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19077351...
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)20190813200159

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

sp-harmonic13 สิงหาคม 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .zip...
CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”20190807111157

CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”

sp-harmonic7 สิงหาคม 20190 comments
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มหาชน โดย นายธีรพัฒน์ จิร...