การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256320200608090037

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

sriwanlop.s8 มิถุนายน 20200 comments
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2563...
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล20200407090015
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256320200401150050

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

sriwanlop.s1 เมษายน 20200 comments
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประ...
มาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-1920200309145115

มาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

sp-harmonic9 มีนาคม 20200 comments
**เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) จะเป็นการรว...
นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-1920200305112214

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

sp-harmonic5 มีนาคม 20200 comments
นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับ...
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256320200207132917

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

sp-harmonic7 กุมภาพันธ์ 20200 comments
ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เรื่องการเผยแพร...
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256320200107140949
CRD มีความประสงค์จะหาผู้ร่วมงานเก็บขนขยะ20191214162153
CRD ประกาศขายที่ดินหนองเขียวซอย 2 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 12-3-48 ไร่20191214093339
การประกวดราคาจัดจำหน่าย เศษเหล็กของบริษัท20191211234327

การประกวดราคาจัดจำหน่าย เศษเหล็กของบริษัท

sp-harmonic11 ธันวาคม 20190 comments
ประกาศเนื่องด้วย บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)ม...