CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”20190807111157

CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”

sriwanlop7 สิงหาคม, 20190 comments
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มหาชน โดย นายธีรพัฒน์ จิร...
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน20190730153817
CRD ร่วมให้ข้อมูลบริษัทในงาน“mai FORUM 2019”20190720144345

CRD ร่วมให้ข้อมูลบริษัทในงาน“mai FORUM 2019”

sriwanlop20 กรกฎาคม, 20190 comments
นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้...
CRD การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190617170005

CRD การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

sp-harmonic17 มิถุนายน, 20190 comments
คุณเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท และประ...
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190525103647

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

sp-harmonic25 พฤษภาคม, 20190 comments
คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ขอเรียน...
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)20190513112304

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

sp-harmonic13 พฤษภาคม, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .zip...
การแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190513111853
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 256220190513111251
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)20190513110826

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)

sp-harmonic13 พฤษภาคม, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf1385NWS130520190835350373T...
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น20190404212225

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

sp-harmonic4 เมษายน, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19034928...
Previous
1235
Next