ประกาศ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ที่ 02/2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว20220511164813
ประกาศขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้แล้ว(รถ) ของ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว20220429103906
“ภาพบรรยากาศและวีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”20220426160042

“ภาพบรรยากาศและวีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”

sriwanlop.s26 เมษายน 20220 comments
วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565...
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256520220318163620
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256520211122083000
“ภาพบรรยากาศและวีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564”20210422160126

“ภาพบรรยากาศและวีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564”

sriwanlop.s22 เมษายน 20210 comments
วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564...
“ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564”20210201153328
“ภาพวีดีโอ บรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564”20210201150651
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256420210112110035
“ขอแสดงความยินดี กับ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ที่ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าเกียรติยศ “20201207140857
Previous
1238
Next