รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256620230428132525

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

sriwanlop.s28 เมษายน 20230 comments
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2566-TH...
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256620230317150458
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256620221101133606
“บมจ.เชียงใหม่ริมดอย (CRD) นำทีมร่วมงาน “mai Forum 2022””20221024163304

“บมจ.เชียงใหม่ริมดอย (CRD) นำทีมร่วมงาน “mai Forum 2022””

sriwanlop.s24 ตุลาคม 20220 comments
บมจ.เชียงใหม่ริมดอย (CRD) นำทีมร่วมงาน “mai Forum 2022” มหกร...
“บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนจัดหาเครื่องอัลตราซาวด์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”20220602155220
ประกาศ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ที่ 02/2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว20220511164813
ประกาศขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้แล้ว(รถ) ของ กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว20220429103906
“ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”20220426160042
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256520220318163620
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256520211122083000
Previous
1239
Next