คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 256220190813201907
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)20190813201608

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

sp-harmonic13 สิงหาคม, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19077351...
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)20190813200159

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

sp-harmonic13 สิงหาคม, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .zip...
CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”20190807111157

CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”

sriwanlop7 สิงหาคม, 20190 comments
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มหาชน โดย นายธีรพัฒน์ จิร...
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน20190730153817
CRD ร่วมให้ข้อมูลบริษัทในงาน“mai FORUM 2019”20190720144345

CRD ร่วมให้ข้อมูลบริษัทในงาน“mai FORUM 2019”

sriwanlop20 กรกฎาคม, 20190 comments
นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้...
CRD การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190617170005

CRD การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

sp-harmonic17 มิถุนายน, 20190 comments
คุณเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท และประ...
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190525103647

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

sp-harmonic25 พฤษภาคม, 20190 comments
คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ขอเรียน...
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)20190513112304

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

sp-harmonic13 พฤษภาคม, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .zip...
การแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190513111853
Previous
1235
Next