CRD ประกาศขายที่ดิน ในโครงการบ้านริมใต้สายธาร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 1-3-19 ไร่20191128081904
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)20191113164123

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

sriwanlop13 พฤศจิกายน 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .zip...
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 256220191111172656
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)20191111172203

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

sp-harmonic11 พฤศจิกายน 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19105953...
CRD เข้าร่วมเสวนา จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย”20191109092852

CRD เข้าร่วมเสวนา จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย”

sriwanlop9 พฤศจิกายน 20190 comments
คุณธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียง...
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 256220190813201907
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)20190813201608

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)

sp-harmonic13 สิงหาคม 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19077351...
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)20190813200159

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

sp-harmonic13 สิงหาคม 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .zip...
CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”20190807111157

CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”

sriwanlop7 สิงหาคม 20190 comments
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มหาชน โดย นายธีรพัฒน์ จิร...
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน20190730153817
Previous
1236
Next