อบรมในหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และกฎหมายภาษีอากรเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม”20180623173336
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) สำหรับไตรมาสที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 256120180517015405
ทริปท่องเที่ยวประจำปี บ.เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 25-27 เมษายน 2561 ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล20180507174727
กิจกรรมรวมทีมรวมใจ20180317003356
CRD เปิดโครงการใหม่ BAC20180317002645
อบรม กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์คด้วย เอ็นเนียแกรม20180217020914
CRD ได้งานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ รวมมูลค่า 72 ลบ.20180212063055

CRD ได้งานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ รวมมูลค่า 72 ลบ.

sp-harmonic12 กุมภาพันธ์, 20180 comments
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 ก.พ. 61 13:06 น.บริษัทเชียงใหม่ริมดอ...
กิจกรรมสันทนาการ ประจำปี 2560 CRD20180120035105
อุทยานวิทยาศาสตร์ เปิดศักราช 2561 ความหวังคนไทย20180110045657
ตัวแทนผู้บริหาร CRD และคณะเดินทางไป ณ เมืองภูสี หลวงพระบาง ประเทศลาว20171113172611