“บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนจัดหาเครื่องอัลตราซาวด์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”

กรรมการบริหารบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล, นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และนางพัชรินทร์ ธรรมถนอม มอบเงินบริจาคจำนวน 230,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ตึกสุจิณโณ