“ขอแสดงความยินดี กับ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ที่ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าเกียรติยศ “

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดี กับ คุณเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ที่ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าเกียรติยศ เนื่องในพิธีฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่