“CRD ได้รับสัญญาโครงการคอนโดมิเนียม ASTRA Sky River มูลค่า 413 ล้านบาท”

**นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย หรือ CRD จับมือกับพันธมิตรบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด นำโดย นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ กรรมการ และนายอรรคเดช อุดมศิริธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม ASTRA Sky River ความสูง 17 ชั้น จำนวน 520 ยูนิต บนพื้นที่รวมกว่า 4 ไร่ บนถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการนี้ CRD ได้รับโอกาสก่อสร้างงานในส่วนงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มูลค่าประมาณ 400 กว่าล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2565 ท่ามกลางสักขีพยานจากคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม รติลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563**