CRD เข้าร่วมเสวนา จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย”

S__36339714

คุณธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนาที่จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย” เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. นำความรู้ตลาดทุนสู่จาวเจียงใหม่” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562