CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”

67639918_1
67757657_2

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มหาชน โดย นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานสัมมนาสัญจร “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง” ใน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดงานเป็นความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)