พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การจัดการศึกษาทวิภาคี ระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอยจำกัด มหาชน โดย คุณเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และคุณนิโรบล คำเหมย เป็นตัวแทนบริษัท ได้เข้าร่วมพูดคุยและเซ็นสัญญาโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมประสบการณ์จริงของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562