พบกับเชียงใหม่ริมดอย ในงานมหกรรมรวมพลังคน mai Forum ครั้งที่ 6