ยินดีต้อนรับกลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

D13F315B-BBC3-4364-BAAF-E1ACCA074E18

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากกลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาประชุม เพื่อหาแนวทางสารต่องานในด้านพัฒนาธุรกิจและสังคมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว