พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การจัดการศึกษาทวิภาคี ระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัท

54233800_1011860959021953_1853144956475015168_n

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การจัดการศึกษาทวิภาคี ระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัท โดย คุณเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และคุณกาญจนา ชัยมังกร เป็นตัวแทนบริษัท ลงนาม ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่