CRD ตั้งเป้ารายได้รวมปี 61โต 10% อยู่ที่ 1.65 พันลบ.อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8-10% ประมูลงานภาครัฐ-เอกชน มูลค่า 2 พันลบ

Capture-830x433

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

20 ก.พ. 61 13:58 น.ในวันนี้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD เปิดเผยในงาน Opportunity Day ในวันนี้ โดยมี นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตั้งเป้าปี 61 รายได้รวม 1,650 ล้านบาท หรือเติบโต 10% อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8-10% พร้อมเตรียมประมูลงานภาครัฐ-เอกชนมูลค่ารวม 2 พันล้านบาท หวังรักษา backlog ไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท ตั้งเป้าลดสัดส่วนงานภาครัฐเหลือ 40% จากปัจจุบันที่ 85% และงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็น 60% และตั้งงบลงทุน 80ล้านบาท ปรับปรุง-จัดซื้อเครื่องจักร เสริมสภาพคล่อง รองรับงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 ก.พ. 61 13:58 น.

-ปี 61 บริษัทตั้งเป้ารายได้ 1,650 ล้านบาท เติบโต 10% จากปี 60 ที่มีรายได้ 1,366.8 ล้านบาท และตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ 8-10% โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น และเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวดี ประกอบกับในปีนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับสัดส่วนการรับงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็น 60% จากปัจจุบันมีสัดส่วน 15% และจะปรับลดงานภาครัฐเหลือ 40% จากปัจจุบันอยู่ที่ 85% เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัท

“ปีนี้ บริษัทคาดว่ารายได้จากงานราชการจะอยู่ที่ 670 ล้านบาท และงานเอกชนที่ 980 ล้านบาท รวมเป็น 1,650 ล้านบาท”นายธีรพัฒน์ กล่าว

-ในปีนี้บริษัทเตรียมประมูลงานใหม่เพิ่ม 2,000 ล้านบาท โดยจะเป็นงานภาครัฐ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะเข้ามาในช่ว ไตรมาส 3-4 ของปีนี้ และรับรู้รายได้ในปีนี้ได้เพียง 100 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนเอกชนจะประมูลงาน 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเข้ามาในช่วงไตรมาส 2 /61 จะรับรู้รายได้ประมาณ 700 ล้านบาทในปีนี้ โดยบริษัทจะคงรักษาสัดส่วนของงานในมือ (Backlog) ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันมี Backlog 892 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ 850 ล้านบาท

-สำหรับการลงทุนในปีนี้ บริษัทมีแผนใช้งบลงทุนรวม 80.67 ล้านบาท แบ่งเป็น ลงทุนซื้อเครี่องจักรอุปกรณ์ และยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง 37.84 ล้านบาท และลงทุนเพิ่มเติมพื้นที่สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน สำหรับรองรับการขยายฝ่ายงาน รวมวงเงิน 4.66 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการก่อสร้างและการขยายธุรกิจในอนาคต รวม 38.17 ล้านบาท

-ด้านพ.ร.บ.แรงงานต่างด้าวใหม่นั้น ยอมรับว่า อาจส่งผลให้เกิดการแย่งแรงงานบ้าง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ลักษณะธุรกิจของ CRD
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และงานระบบสาธารณูปโภค

รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์  
เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช
อีเมล์. charuwan@efinancethai.com 

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน