CRD ได้งานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ รวมมูลค่า 72 ลบ.

inv

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 ก.พ. 61 13:06 น.

บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD แจ้งว่า บริษัทได้งานก่อสร้างใหม่ จำนวน 2 โครงการ รวมมูลค่า 72 ล้านบาท

ได้แก่ โครงการ X2 Chiang Mai Miville Residence ปรับปรุงบ้านตัวอย่างจำนวน 2 หลัง มูลค่าโครงการ 5 ล้านบาท และโครงการ The Nine ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม มูลค่า 66.99 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

 

ลักษณะธุรกิจของ CRD
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และงานระบบสาธารณูปโภค

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์  
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน