ตัวแทนผู้บริหาร CRD และคณะเดินทางไป ณ เมืองภูสี หลวงพระบาง ประเทศลาว

S__69214218-830x622

ตัวแทนผู้บริหาร CRD และคณะเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจกับบริษัท ภูสี ก่อสร้าง และพัฒนา จำกัด (มหาชน) ณ เมืองภูสี หลวงพระบาง ประเทศลาว