APM เยี่ยมชมงานก่อสร้างของ CRD

S__20586566-830x1107

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ต.ค. 60 15:34 น.

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอส เซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินการโดย บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด(มหาชน)”CRD” ซึ่งมีคุณวิลาวัลย์ ปันดอน วิศวกรโครงการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างหอพักดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า 97% พร้อมส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

เรียบเรียง ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์. reporter@efinancethai.com
อนุมัติ อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร