CRD เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

CRD-เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์-เอ็ม-เอ-ไอ-วันแรก-830x535

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 ต.ค. 60 15:26 น.

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 720 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CRD”

 

เรียบเรียง ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์. reporter@efinancethai.com
อนุมัติ พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน