CRD นำเสนอหุ้นแก่นักลงทุนจังหวัดต่างๆ

S__4177923-e1507625585336-830x305

รายชื่อจังหวัดที่ทาง CRD เดินทางไปนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน

 1. จ.ขอนแก่น
 2. จ.ชลบุรี
 3. จ.เชียงใหม่
 4. จ.นครราชสีมา
 5. จ.นครสวรรค์
 6. จ.พิษณุโลก
 7. จ.ภูเก็ต
 8. จ.ราชบุรี
 9. จ.สงขลา
 10. จ.สราษฎร์ธานี
 11. จ.อุดรธานี