งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น โรงแรมรติลานนา20200520095342
โรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น กรมพลังงานทดแทน20200501141357
งานอาคารคอนโดมิเนียม โครงการ THE NINE (THAILAND)20200127230040
งานโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร20191106120201
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่20191021151320
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่20191021110311
งานก่อสร้างฐานราก โรงพยาบาลลานนา 3 จังหวัดเชียงใหม่20190630090039
งานภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวม และกลุ่มอาคารพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่20190620100141
Best Western Prime Square Hotel20190515090032
งานก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติเกรซ20190430153810
โรงแรม THE EMPRESS (ส่วนขยาย)20190331112338
The Astra Condominium20190202191921

The Astra Condominium

2 กุมภาพันธ์ 2019
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ20190202185035
งานก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)20190131160003
งานครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่20190130153034
Load more