The Astra Condominium20190202191921

The Astra Condominium

2 กุมภาพันธ์, 2019
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ20190202185035
อาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่20190111154525
โรงแรมรพี เชียงใหม่20170516060712
อาคารที่จอดรถประตูวิตรศิลป์ S120170214055452
นอร์ท 4,5,6 แลนด์ แอนด์ เฮาส์20141001140944
คอนโดอรสิริน The Next 120140501142625
นอร์ท 8 แลนด์ แอนด์ เฮาส์20131201141434
โรงแรมฮักนิมานเชียงใหม่20130601150040
โรงแรมบิ๊กทรี บูติค โฮเทล20130411145548
อาคารจอดรถขนาด 9 ชั้น20130201143418
นอร์ท 1,2,3 แลนด์ แอนด์ เฮาส์20130113140437
อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง20111001150656
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 9 ชั้น20110901150341
ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 24 ห้อง20110901144226
Load more