แบบฟอร์มติดต่อบริษัท

ฝ่ายติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางกาญจนา ชัยมังกร

ช่องทางติดต่อสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

สำนักงานสาขาที่ 1 โครงการจัดเก็บขยะปากเกร็ด

เลขที่ 36/203 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาขาที่ 2 โครงการจัดเก็บขยะเชียงใหม่

เลขที่ 233/1 ถนนมหิดล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาขาที่ 3 โครงการจัดเก็บขยะลำปาง

เลขที่ 160/1 ถนนจามเทวี
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง