งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)20191113164123
CRD เข้าร่วมเสวนา จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย”20190911092852
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 256220190813201907
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)20190813201608
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)20190813200159
CRD ร่วมเสวนาในงาน “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง”20190807111157
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน20190730153817
CRD ร่วมให้ข้อมูลบริษัทในงาน“mai FORUM 2019”20190720144345
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การจัดการศึกษาทวิภาคี ระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัท20190626164643
พบกับเชียงใหม่ริมดอย ในงานมหกรรมรวมพลังคน mai Forum ครั้งที่ 620190620212453
CRD การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190617170005
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190525103647
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)20190513112304
การแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256220190513111853
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 256220190513111251
Previous
12345
Next