ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: * ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.42 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00 ( 0.00% )

ราคาสูงสุด                  0.42

ราคาต่ำสุด                  0.40

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     56,400

มูลค่า (พันบาท)           22,950

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+