ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.77 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.03 ( +4.05% )

ราคาสูงสุด                  0.79

ราคาต่ำสุด                  0.75

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     3,848,982

มูลค่า (พันบาท)           2,000

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+