ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

THB

เปลี่ยนแปลง : ()

ราคาสูงสุด                 

ราคาต่ำสุด                 

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)    

มูลค่า (พันบาท)           0

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+