ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.57 THB

เปลี่ยนแปลง : -0.01 ( -1.72% )

ราคาสูงสุด                  0.57

ราคาต่ำสุด                  0.54

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     272,100

มูลค่า (พันบาท)           149,920

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดไตรมาสที่ 3/2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+