ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.44 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00 ( 0.00% )

ราคาสูงสุด                  0.45

ราคาต่ำสุด                  0.43

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     60,700

มูลค่า (พันบาท)           26,610

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+