ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

1.34 THB

เปลี่ยนแปลง : -0.06 ( -4.29% )

ราคาสูงสุด                  1.43

ราคาต่ำสุด                  1.33

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     9,636,528

มูลค่า (พันบาท)           13,000

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+