ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.63 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.01 ( +1.61% )

ราคาสูงสุด                  0.64

ราคาต่ำสุด                  0.62

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     228,100

มูลค่า (พันบาท)           143,310

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดไตรมาสที่ 3/2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+