ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.74 THB

เปลี่ยนแปลง : -0.03 ( -3.90% )

ราคาสูงสุด                  0.78

ราคาต่ำสุด                  0.73

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     2,245,300

มูลค่า (พันบาท)           1,000

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+