ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.45 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.01 ( +2.27% )

ราคาสูงสุด                  0.45

ราคาต่ำสุด                  0.43

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     77,800

มูลค่า (พันบาท)           34,520

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+