ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.43 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00(0.00%)

ราคาสูงสุด                  0.43

ราคาต่ำสุด                  0.41

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     3,500

มูลค่า (ล้านบาท)           1.49

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+