ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: * ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CRD

- THB

เปลี่ยนแปลง : - ( - )

ราคาสูงสุด                  -

ราคาต่ำสุด                  -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     -

มูลค่า (พันบาท)           0

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+