ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.45 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00(0.00%)

ราคาสูงสุด                  0.45

ราคาต่ำสุด                  0.43

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     55,700

มูลค่า (ล้านบาท)           24.51

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+