ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.76 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.01 ( +1.33% )

ราคาสูงสุด                  0.77

ราคาต่ำสุด                  0.76

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     640,900

มูลค่า (พันบาท)           489,000

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+