ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.49 THB

เปลี่ยนแปลง : -0.01 ( -2.00% )

ราคาสูงสุด                  0.49

ราคาต่ำสุด                  0.49

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     100,100

มูลค่า (พันบาท)           49,050

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+