ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18/01/2020 00:30:00

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.63 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00 ( 0.00% )

ราคาสูงสุด                  0.65

ราคาต่ำสุด                  0.63

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     73,400

มูลค่า (พันบาท)           46,260

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดไตรมาสที่ 3/2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+