ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.52 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.02 ( +4.00% )

ราคาสูงสุด                  0.52

ราคาต่ำสุด                  0.49

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     775,600

มูลค่า (พันบาท)           388,100

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+