ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.47 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.01 ( +2.17% )

ราคาสูงสุด                  0.47

ราคาต่ำสุด                  0.46

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     4,450

มูลค่า (พันบาท)           2,090

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดไตรมาสที่ 3/2563
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+