ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

1.22 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.15 ( +14.02% )

ราคาสูงสุด                  1.25

ราคาต่ำสุด                  1.05

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     30,703,251

มูลค่า (พันบาท)           36,000

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+