ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.55 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.02 ( +3.77% )

ราคาสูงสุด                  0.55

ราคาต่ำสุด                  0.53

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     582,701

มูลค่า (พันบาท)           316,730

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+