ข่าวสารเชียงใหม่ริมดอย

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.52 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.02(3.85%)

ราคาสูงสุด                  0.53

ราคาต่ำสุด                  0.50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     178,700

มูลค่า (ล้านบาท)           91.51

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

รายงานความยั่งยืนปี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

งบการเงินล่าสุดไตรมาส 1/2566
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+