ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.46 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00(0.00%)

ราคาสูงสุด                  0.46

ราคาต่ำสุด                  0.44

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     55,400

มูลค่า (ล้านบาท)           24.98

Annual Report (56-1 One Report)2022
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

Sustainable Development Report2022
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

Financial StatementQuarter 1/2023
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+