ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.45 THB

เปลี่ยนแปลง : -0.02(-4.44%)

ราคาสูงสุด                  0.46

ราคาต่ำสุด                  0.41

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     317,700

มูลค่า (ล้านบาท)           139.99

Annual Report (56-1 One Report)2022
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

Sustainable Development Report2022
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF

+

Financial StatementQuarter 1/2023
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+