มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น20190404212225

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

sp-harmonic4 เมษายน, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19034928...
CRD Opportunity day Year End 2018 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)20190327202731
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โรงพยาบาลลานนา 3, The 8 Space20190326205013
ประกาศที่ 1/2562 เรื่องการแอบอ้างขอรับบริจาค20190313130355

ประกาศที่ 1/2562 เรื่องการแอบอ้างขอรับบริจาค

sp-harmonic13 มีนาคม, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdfประกาศที่-1-2562...
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย20190304170741
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก20190225170541
CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : Arise Condominium20190221165230

CRD รับงานก่อสร้างใหม่ : Arise Condominium

sp-harmonic21 กุมภาพันธ์, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19014994...
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256220190218111235
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 256120190218105217
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)20190218104807

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)

sp-harmonic18 กุมภาพันธ์, 20190 comments
ดาวโหลดไฟล์ .pdf19013882...
PreviousNext