อุทยานวิทยาศาสตร์ เปิดศักราช 2561 ความหวังคนไทย20180110045657
ตัวแทนผู้บริหาร CRD และคณะเดินทางไป ณ เมืองภูสี หลวงพระบาง ประเทศลาว20171113172611
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มอบทุนการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ในงานวันเด็ก ประจำปี 256020170112062542
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร”20160219065709

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร”

sp-harmonic19 กุมภาพันธ์, 20160 comments
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การบริหารความเสี่...