ยินดีต้อนรับกลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย20190404131804

ยินดีต้อนรับกลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

sp-harmonic4 เมษายน, 20190 comments
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากก...
CRD Opportunity day Year End 2018 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)20190327202731
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 256220190112143908
ศึกษาดูงาน Canton Fair 2018 ที่ Guangzhou ประเทศจีน20181101162707
อบรมในหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และกฎหมายภาษีอากรเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม”20180623173336
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) สำหรับไตรมาสที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 256120180517015405
ทริปท่องเที่ยวประจำปี บ.เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 25-27 เมษายน 2561 ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล20180507174727
กิจกรรมรวมทีมรวมใจ20180317003356
CRD เปิดโครงการใหม่ BAC20180317002645
อบรม กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์คด้วย เอ็นเนียแกรม20180217020914
Previous
12
Next