ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26/04/2019 00:22:09

ชื่อย่อหุ้น: CRD

1.01 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00 ( 0.00% )

ราคาสูงสุด                  1.08

ราคาต่ำสุด                  0.99

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     2,880,100

มูลค่า (พันบาท)           2,000

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดงบประจำปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+