ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21/02/2019 13:07:58

ชื่อย่อหุ้น: CRD

1.02 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00 ( 0.00% )

ราคาสูงสุด                  1.03

ราคาต่ำสุด                  1.02

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     90,100

มูลค่า (พันบาท)           92,100

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

+

แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+

งบการเงินล่าสุดงบไตรมาส 3 ปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

+